Inspiration til at skabe en sund arbejdsplads

En sund arbejdsplads handler ikke blot om at tilbyde de ansatte fitnessrum og gulerødder. Sundhed handler i høj grad også om frihed, involvering, fysisk og psykisk velvære. Uanset hvad bør ledere begynde at se på trivsel og sundhed som en strategisk del af virksomheden. 

Er der ikke fokus på en sund arbejdsplads, kan det betyde, at sygefraværet stiger, samt at arbejdsmoralen, det tværfaglige samarbejde og produktiviteten falder. Men hvordan kommer virksomheder i gang med at foretage indsatser på området? Vi giver dig inspiration hertil på siden. 

Hav styr på indretningen, og gør plads 

Det er de færreste mennesker, der føler sig godt tilpas i miljøer, der er ufærdige og rodede. Derfor er det vigtigt, at virksomheden sørger for at have godt styr på kontorets indretning. Rammerne i kontoret skal være med til at øge de ansattes kreativitet og effektivitet. Dette gøres f.eks. gennem en balanceret og stilfuld indretning, fleksible arbejdsforhold og høj komfort. 

Har virksomheden ikke plads nok i kontorlokalerne til alle tingene, virker kontoret hurtigt rodet og forstyrrende. Her er det en god idé at udvide i form af et lagerlokale. Der findes mange forskellige former for udlejning af lager. Det betyder, at uanset om virksomheden blot har brug for at leje lagerrum af mindre størrelse eller store lagerlokaler, vil der være udlejning af lager tilgængelige. Sørg for at leje lagerrum til virksomheden, og skab orden på kontoret. 

Indgå i en dialog om involvering og motivation

Som ledelse har du måske en idé om, hvad der foregår på kontoret, og hvordan de ansatte har det. Men dette er netop kun en idé. Hvis du ikke har talt med medarbejderne, ved du reelt set ikke, hvordan de har det. Derfor bør du som ledelse sørge for at indgå i en dialog med de ansatte. Her får du indblik i, hvilke udfordringer arbejdspladsen står overfor. 

Forhør dig hos medarbejderne. Hvordan føler de sig involverede og motiverede på jobbet? Hvilke former for aktiviteter kan være med til at fremme en god kultur? Hvordan skal ledelsen agere? Dialogen kan både tages på tomandshånd eller som gruppediskussion – begge former har sine styrker og ulemper.