Derfor skal I prioritere teambuilding

Teambuilding er et begreb, der i høj grad er kommet frem inden for de seneste årtier. Teambuilding kommer i mange forskellige udgaver, og nogen elsker det, mens andre hader det. Der er imidlertid gode grunde til at tage på teambuilding, og nogle af dem kigger vi på her.

Styrk fællesskabet på tværs af afdelinger

Er virksomheden delt op i afdelinger, er det yderst fornuftigt at få styrket relationerne på tværs af disse. Det bidrager til et stærkere samarbejde over hele linjen, og det er i høj grad en fordel. Især hvis I ønsker at have en flad struktur på arbejdspladsen, er det fornuftigt at få rystet folk sammen på kryds og tværs, således at dem, der – undskyld udtrykket – er nederst i fødekæden, får opbygget en relation til dem, der sidder på mellemlederposter og i chefstillinger. Det giver ganske enkelt et godt, sundt og produktivt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle.

Mindsk mængden af sygedage

Den er god nok. Mængden af sygedage kan faktisk nedbringes, hvis der er et godt fællesskab på kontoret. Har man en stærk relation til ens kollegaer, har man nemlig ikke lyst til at lade dem i stikken ved at lægge sig syg. Det er klart, at hvis man rent faktisk er syg, så skal man gerne blive hjemme, så man ikke smitter ens kollegaer. Er man derimod blot lidt træt og uoplagt, vil man sandsynligvis hanke op i sig selv og tage på arbejde alligevel, hvis man har en stærk relation til de andre på kontoret. Har man ikke det, kunne man være fristet til at melde sig syg og blive hjemme.

Få nye idéer og inputs igennem teambuilding

En sidste fordel ved at tage på teambuilding er, at der sandsynligvis efterfølgende kommer mange nye idéer og inputs på bordet, som ellers ikke ville komme frem. Når der er et stærkt sammenhold på arbejdspladsen, er det nemmere for en arbejdstager at komme med forslag til forbedringer og projekter, end hvis der er et tydeligt hierarki. Ved at styrke de interne relationer kan driften altså forbedres i det lange løb, og tilmed kommer der sandsynligvis inputs til nye projekter eller samarbejdspartnere på bordet.