Tips til at vælge korrekt bordopstilling til konferencen

Så snart det er tid til at afholde et kursus, møde eller konference i virksomheden, går de store forberedelser i gang. De fleste vælger at leje sig ind hos eksterne konferencelokaler, kursuslokaler eller konferencerum ved sådanne arrangementer. Dette er der også mange gode grunde til, da arrangementet med størst sandsynlighed kommer til at forløbe professionelt og smurt. Men hvordan skal bordopstillingen være i konferencelokalet? Det giver vi dig nogle tips til her.

Deltagere eller tilhørere? Forskellen er stor

Først og fremmest er det nødvendigt at overveje, hvorvidt publikummet i kursuslokalerne skal fungere som deltagere eller tilhørere. Netop deltagernes involvering har en betydning for, hvordan bordene bør opstilles for at give det bedste resultat. Og med nutidens fokus på engagement og involvering er det nemlig langt fra alle arrangementer, der blot kræver den traditionelle envejskommunikation. 

Forskellige bordopstillinger med varierende fordele

Blandt de klassiske bordopstillinger findes en lang række forskellige løsninger. Alle løsningerne byder på varierende fordele og ulemper, hvilket afgøres af det enkelte arrangements hovedfokus. Blandt opstillingsformerne findes:

  • Sildebensopstilling
  • Kongresopstilling A og B
  • Øer
  • Auditorium
  • U-bord
  • Teateropstilling
  • Brøndbord
  • Stole i kreds 

Sildebensopstilling er anvendeligt ved eksterne møder, dagmøder, seminarer, kurser og gå-hjem-møder. Kongresopstilling A og B er ideelle ved store deltagerantal med envejskommunikation, mens øer inviterer til gruppearbejde og diskussioner såsom workshops, internatmøder, brainstorm-møder og gå-hjem-møder. 

Auditorium anvendes som en form for høresal ved præsentationer, taler og foredrag, hvorimod U-bord anvendes ved eksterne møder, internatmøder, mindre seminarer, kurser og gå-hjem-møder. Teateropstilling udnytter konferencerummets plads og egner sig til større generalforsamlinger, filmforevisninger og produktpræsentationer. Slutteligt er brøndbordet egnet til brainstorm-møder, mindre symposier, interne møder og workshops, mens stole i kreds er fleksibel og god til uformelle summemøder. 

Vælg selv indretningen, eller lad udlejerne bestemme

Som du kan se, findes der mange forskellige måder at opstille bordene på i kursuslokaler. Du vil helt sikkert have mulighed for at bestemme bordopstillingen selv, hvis du lejer et konferencelokale. Har du svært ved at finde den optimale løsning, er der med stor sandsynlighed gode råd at hente hos udlejerne. Udlejerne vil ligeledes have et godt indblik i, hvilken bordopstilling der gør sig bedst gældende i det enkelte konferencerum.