3 tips til at afholde det gode interview

Som erhvervsdrivende er det indimellem nødvendigt at foretage interviews af den ene eller anden form. Interviews er anvendelige i mange forskellige hændelser. Oftest bruges interviews til at foretage undersøgelser – enten i forbindelse med kundetilfredshed, produktudvikling, markedsføring og lignende. Men et interview er automatisk ikke en succes, og det kræver faktisk en del strategiplanlægning. Læs med nedenfor, og få tre tips til at afholde et godt interview. 

Skab gode rammer for interviewet

Uanset om interviewet er af kort eller lang varighed, formel eller uformel form, så er det vigtigt, at der skabes nogle gode rammer dertil. Gode rammer afhænger netop af interviewets formalitet, varighed og emne. Er der tale om længerevarende eller formelle interviews med fortrolige oplysninger, er det især en god idé at opsætte professionelle rammer. Dette kan f.eks. gøres i konferencelokaler, kursuslokaler eller konferencerum. 

Udarbejd en kildekontrakt 

Kildekontrakt – det lyder fornemt og juridisk. Når journalister arbejder med kildekontrakt, er det ikke af juridisk form, men det er blot en proces, der sikrer god forberedelse. Som interviewer skal du være forberedt, således du stiller de rigtige spørgsmål, udfordrer kilden og spørger ind til emnet. Gør det klart over for kilden, hvad interviewet omhandler, samt hvad interviewet skal anvendes til. Derudover skal kilden gøres opmærksom på interviewets varighed, korrektur og sted. 

Gør dine lukkede og åbne spørgsmål klar

I interviews er det klart de åbne spørgsmål, der giver mest bid. Her skal kilden komme med uddybende svar og ikke blot svare med et ja eller nej, som er tilfældet ved lukkede spørgsmål. Lukkede spørgsmål er fordelagtige i situationer, hvor fakta skal på plads, men ellers er åbne spørgsmål klart at foretrække. 

I stedet for at spørge: ”Synes du godt om denne prototype?” så spørg i stedet: ”Hvad kan du lide ved denne prototype? Hvad kan du ikke lide?” På denne måde giver du kilden mulighed for at komme på banen, og du øger ligeledes chancerne for at få gode citater. Har kilden svært ved at komme med uddybende svar, kan du hjælpe vedkommende på vej ved at stille det lukkede spørgsmål: ”Vil du give et eksempel på det?”