Styrk konflikthåndteringen på arbejdspladsen

På en arbejdsplads kan det ikke undgås, at ledere eller medarbejdere støder ind i konflikter. Konflikter skyldes, at et individs værdier og behov kommer i konflikt med andres værdier og behov. Konflikter kan både være små og store. De små konflikter er typisk lette at håndtere, mens større konflikter ofte kræver en form for løsningsstrategi. Du kan her blive klogere på, hvordan håndtering af konflikter sker på bedste vis. 

Anlæg den mest hensigtsmæssige konflikthåndteringsstil 

Idet konflikter alle er af forskellige typer og størrelser, skal de alle håndteres forskelligt. Derfor gælder det om at anlægge den mest hensigtsmæssige konflikthåndteringsstil afhængig af situationen. De fem stilarter for konflikthåndtering tæller samarbejde, konkurrence, kompromissøgning, tilpasning og undgåelse. 

Ved samarbejde søges det, at begge parter er tilpasse, mens konkurrence betyder, at det går ud på ikke at tabe. Ved kompromissøgning er det godt nok, hvis begge parter blot er nogenlunde tilfredse, mens tilpasning betyder, at andres behov tilgodeses. Slutteligt vil undgåelse betyde, at problemet simpelthen undgås. 

Brug forhandling til at løse konflikter 

Ofte er det især det at forhandle, der er en god måde at håndtere konflikter på. Her skal en mægler mediere mellem grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere. Du skal besidde nogle færdigheder, før forhandlinger kan lykkes. Først og fremmest skal du kunne se, hvad konflikten reelt handler om. Dertil skal du kunne tage initiativ til at konfrontere parterne, lytte til andres synspunkter og reflektere over dem. Slutteligt skal du bruge diverse teknikker til løsningen, således en konsensusbeslutning fremmes.  

Lev med konflikten som mellemleder

Hvis konflikten typisk består af, at du sidder som mellemleder, bør du faktisk lære at leve med mange af konflikterne. Som mellemleder sidder man nemlig ofte som en lus mellem to negle, hvor der altså ikke er så meget at gøre. Alle parter vil ikke være tilfredse altid, og dette er en god ting at indse, hvis du sidder i stillingen som mellemleder. 

Forebyg typiske konflikter  

Alle virksomheder har visse konflikter, som har det med at opstå fra tid til anden. Hvis du begynder at se et mønster i de konflikter, der opstår, er det klart en fordel at begynde at gå ind og forebygge disse typiske konflikter. På denne måde kan du måske undgå, at konflikten blusser op og bliver til et reelt problem.