You are currently viewing Kontorer med godt lysindfald øger arbejdskvaliteten

Kontorer med godt lysindfald øger arbejdskvaliteten

Flere ansatte fortæller i undersøgelser, at lysindfald gavner deres arbejdsindsats.

Det kan lyde banalt, men lysindfald gavner ens arbejdskvalitet. Jo mere lys, man får ind ad vinduerne, jo bedre indsats. Så enkelt kan det opsummeres.

Årsagen skyldes, at flere og flere mennesker har brug for sollys for at få naturlig energi i skikkelse af lys, der opvarmer og giver energi. Et godt lysindfald på kontorer er altså afgørende for, at ansatte kan levere en maksimal indsats. Forklaringen skyldes, at lyset giver mere energi til de ansatte, som dermed formår at være på den rigtige side af arbejdstapetet.

Energi er en afgørende faktor for, at man som ansat præsterer og leverer. Og uden lysindfald er der mange, der oplever manglende koncentrationsevne og nedsat arbejdslyst. Da lyset og varmen er afgørende for, at man leverer et ordentligt stykke arbejde, er flere og flere erhvervsdrivende begyndt at tænke mere og mere over, at man ikke vil have kontor, der vender mod syd. Alt andet giver en ualmindelig mængde irritation og skaber arbejdspladser, som ikke er til gavn for hverken den ansatte eller cheferne.

For at styrke det sociale er det også vigtigt, at sollys bliver en del af dagligdagen. Flere og flere oplever, at det gode vejr kun er en fordel for de mange arbejdspladser med kontorer og kantiner.

I stedet for at man spiser inde, er det ofte en berigelse for de ansatte, når spisningen foregår udendørs.

Det sociale og kollegiale ophøjes ofte af godt vejr. I Bergen døjer man med mange sociale problemer som følge af, at vejret ofte ikke er specielt indbydende med regnvejr så ofte som 240 dage på året.

Vejret og socialt samvær

I Danmark er vejret ikke lige så skidt, og det øger chancen for at føre folk sammen socialt gennem det gode vejr, og at folk kommer glade på arbejde. Et øget fokus opstår også som følge af, at man går et solrigt vejr i møde.

Der kan være mange fordele som ansat ved, at man oplever og er en del af det gode vejr. Overskuddet tages med ind på kontoret, og den forøgede kemi mellem de ansatte øger hjælpevilligheden.

Et samarbejde er af afgørende betydning, og flere studier har bekræftet samspillet mellem et godt kollektiv og en stærk indsats på en arbejdsplads. Det gode vejr bringer folk sammen og sikrer, at der til hver en tid vil være et øget koncentrationsniveau, som hjælper arbejdspladsen på vej mod gode resultater.

Er vejret som i Bergen med nedbør næsten hver tredje dag, er det de færreste, der har lyst til at blive længere på arbejdspladsen og eksempelvis tage en øl.

Det er vigtigt, hvis man vil skabe et godt kollektiv, at de ansatte får hinanden at se så ofte som muligt uden for arbejdstiderne og i nye situationer. Det kan flere chefer og ansatte skrive under på. Og her spiller vejret altså en betydelig rolle for at skabe nye situationer for de ansatte.