Hård kamp om lagerbygninger – find jeres optimale lager

Lagerlokalerne har høj efterspørgsel. Kampen om de stærke lagerbygninger er i fuld gang. Hvordan undgår din virksomhed så at falde for et billigt salgstræk og ende ud med en ringe udlejning af lager, som ikke imødekommer virksomhedens krav? I stiller først og fremmest krav om pris, størrelse, faciliteter, beliggende og ekstra leje af lagerrum. Undgå at falde i de klassiske huller med et for lille lager – eller for stort. Leje af opbevaring på naboens lagerlokale er dyrt, og det samme er tomme lagerhylder og -rum. Find derfor jeres krav, og vælg på den baggrund. 

Tomme lagerhylder og -rum koster dyrt

I vælger at overvurdere jeres størrelse og varekapacitet. I tænker, at jeres vækst kræver store lagerlokaler. Men hvis eksporten af varer sker hyppigt, så varerne ikke ophober sig, eller hvis jeres beliggenhed er så god, at kunderne nærmest kan hente varerne selv, så ender I med tomme lagerhylder og lagerlokaler – det er dyrt. Gennemgå derfor særligt størrelsen af lageret i forhold til flowet i forsendelser samt beliggenheden. Et for stort lager er bare usmart for den høje leje. Eventuelt kan I ende med at dele lejen med en anden virksomhed – dog er det sjældent at anbefale. 

Opbevaring i naboens lagerrum kan altid undgås

Et for lille lager – det kunne være tøjlageret, hvor varerne ikke bliver forældede og kan opbevares i lang tid, kan give pladsmangel. Det kan desuden være, at jeres forsendelser kommer langvejs fra og ikke altid kommer med et præcist leveringstidspunkt. Jeres lagerlokale er proppet, og enten bryder I sikkerhedsreglementer og stiller kasser foran branddøren for at få rum nok, ellers lejer I yderligere lagerrum hos naboen. Det er mildest talt ikke hensigtsmæssigt. Det kan også skyldes, at I ikke fik de rette faciliteter med som hyldesystem eller gennemtænkte, afmærkede pallesystem. 

Gennemtænkt lagerlokale og flowet af varerne

Kravene skal være fastlagte, inden I tager på lagerbygningsjagt. Få lageransatte eller logistikmedarbejdere til at udvælge det rette lager. Og husk altid at koordinere jeres vareleveringer samt -forsendelser. Ofte er det ”for lille lager” bare et udtryk for ringe planlægning. Så læg jeres krav fast, inden I tjekker udlejning af lager eller lejer et lagerrum. I undgår pengetab ved at indarbejde ordentlig logistisk tænkning i udvælgelse