Gode råd til at sikre lagerlokalet mod fugt

Enhver virksomhed ønsker at forebygge fugt i lagerlokalerne. Det kan hurtigt blive en dyr affære, hvis det lejede lagerrum skades af fugt. Inventarer tager nemlig lynhurtigt skade af fugtige omgivelser, og derfor gælder det om at gøre sit for, at der ikke opstår fugt i udlejning af lagre. Men hvordan forebygger virksomheden bedst, at der ikke kommer fugt i lagerlokalet? Det giver vi dig gode råd til her. 

Skorsten, tagrum, tagsten og tegltag 

Når virksomheden skal leje et lagerrum, er det en god idé at efterse skorsten, tagrum, tagsten og tegltag. Tegltagsten er et af de mest anvendte tagmaterialer i Danmark, men det er vigtigt, at tagbelægningen er tæt over for nedbør. Derudover skal tagrender være fri for løv og mos, da det hæmmer diverse former for nedbør i at løbe mod tagrenden. Er taget fladt, må der ikke ophobes vand derpå. Dette giver nemlig en øget risiko for indtrængning af vand. Alt dette er godt at holde øje med ved udlejning af et lager. 

Husk at beskytte fundamentet imod fugt

Selvom virksomheden lejer et lagerrum, kan virksomheden alligevel påkræves af at stå for meget af lagerlokalets vedligeholdelse. Her er det nødvendigt at beskytte fundamentet imod fugt. Dette gøres på forskellige måder. Efter løvfald skal eventuelle drænrør og afløbsrør spules, mens eventuelle tagbrønde skal oprenses. Utætte nedløbsrør og tagrender skal udskiftes og repareres, mens tagrender skal renses. Om foråret bør soklen fejes med en stiv kost, så skidt og jord fjernes. 

God isolering og optimal temperatur 

Den nemmeste måde at sikre udlejning af lager mod frost er at leje lagerrum, som er godt isoleret. På denne måde opnår du de bedste chancer for, at der ikke opstår fugtskader diverse steder i lagerlokalet. Derudover bør du sørge for at opretholde en optimal temperatur i lokalet. Her er det især vigtigt, at temperaturen aldrig kommer under 12 grader, og dette gælder hele bygningen. 

Opdager virksomheden revner i fuger og murværk eller fugt i vægge, gælder det om at kontakte udlejeren hurtigst muligt. Det er som regel udlejeren, der står for reparation i sådanne tilfælde. Ved at få fejlen udredt hurtigst muligt minimerer du risikoen for, at virksomhedens inventarer tager skade.