You are currently viewing Kommunen skaber rammerne for erhvervslivet

Kommunen skaber rammerne for erhvervslivet

Dansk Byggeri rangerer hvert år kommunerne efter erhvervsvenlighed. Danske virksomheder har nærmest kontakt med kommunen, når samarbejde med den offentlige myndighed er nødvendig. Kommunerne skaber som politisk aktør det grundlag, virksomhederne i kommunen skal drive deres foretagende ud fra.

I denne artikel undersøges den danske erhvervsvenlighed og undersøgelsen, der årligt beskriver de danske kommuners arbejde for et erhvervsvenligt miljø.

Undersøgelsen

Dansk Byggeri er en interesseorganisation for erhvervslivet. Det er ligeledes muligt for virksomheder at melde sig ind i organisationen og indgå i et byggefagligt fællesskab. Når organisationen kortlægger kommunernes vilkår for erhvervslivet, gøres det ud fra 31 erhvervspolitiske indikatorer, der har stærk indflydelse på virksomheders mulighed for at udføre det frugtbare arbejde.

Dansk Byggeri repræsenterer som organisation bygge- og anlægsbranchen. Organisationen er altså bevidst om denne branches indflydelse på erhvervsvenligheden og lægger derfor også særligt fokus herpå i deres undersøgelse.

Faktorerne

Erhvervsvenligheden bedømmes ud fra en række faktorer, hvor nogle vægter højere end andre. Sagsbehandlingstid, gebyrstørrelse, dialogmøder og indkomstskat er alle parametre, hvorudfra kommunernes erhvervsvenlighed måles. Disse vilkår – såvel som 27 andre – sætter rammen for drift af erhverv i den enkelte kommune.

For at finde frem til, hvilke kommunale initiativer der bedst bidrager til det gode erhvervsmiljø, har Dansk Byggeri foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt deres medlemmer. Herudfra får undersøgelsen også et lag af, hvilke faktorer erhvervslivet selv finder vigtige for deres fremgang.

Resultatet

Som resultat af undersøgelsen udnævnes en kommune til at være den mest erhvervsvenlige i Danmark. Alle kommuner figurerer på ranglisten, hvor den bedste er vinderen af undersøgelsen. Som oftest findes der en ny vinder hvert år, da kommunerne hele tiden udvikler sig og skaber løsninger, der gavner erhvervslivet, for at tiltrække flere virksomheder og dermed skabe vækst.

Brugbarheden

Undersøgelsen giver et kvalificeret øjebliksbillede af alle danske kommuners grundvilkår for erhvervsdrivende. Den kan bruges til at udvælge lokaler i mere attraktive områder. Det ses ofte, at hvis et kontor udlejes i et erhvervsvenligt område, vil det blive proklameret, da der her vil være belæg for, at grundvilkårene på den pågældende lokalitet er gode.

Yderligere giver undersøgelsen anledning til, at kommunerne forbedrer deres vilkår for erhvervsdrivende for dermed også at forbedre deres placering på undersøgelsens rangliste.